Boško Radojković (1966) je završio studije gitare na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesorke Vere Ogrizović. Takođe, završio je i specijalističke studije kamerne muzike u Beogradu u klasi Olivere Đurđević. Tokom studija redovno je nastupao i učestvovao na takmičenjima na kojima je osvajao prve nagrade, najviše upravo u oblasti kamerne muzike. Bio je član ansambla za ranu muziku Musica Antiqua. Snimao je za Radio- televiziju Srbije i član je mnogih žirija u zemlji i inostranstvu.

U muzičkim školama Kosta Manojlović i Josip Slavenski u Beogradu bio je profesor gitare 20 godina. Za to vreme stekao je reputaciju jednog od najuspešnijih pedagoga na polju gitare; njegovi učenici su osvojili veliki broj prvih nagrada na domaćim i inostranim takmičenjima.

Boško Radojković je 2000. godine osnovao i do danas organizovao 23 izdanja Guitar Art Festivala, prvi i najznačajniji događaj u oblasti profesionalne i klasične gitare na prostoru bivše Jugoslavije, kao i Jugoistočne Evrope. Od prve godine je i direktor ovog festivala.

Osnovao je i Jugoslovensku asocijaciju klasičnih gitarista (JAKG) 2001. godine, koja se danas vodi kao Udruženje klasičnih gitarista Srbije, u kome je i danas aktivan kao izvršni direktor. JAKG je u to vreme bila prva zvanična asocijacija klasičnih gitarista jugoistočne Evrope ikada osnovana u Jugoslaviji.

Na Osnivačkom kongresu klasičnih gitarista jugoistočne Evrope 2001. godine u Beogradu okupio je predstavnike gitarista ovog regiona. Na kongresu je osnovana Asocijacija klasičnih gitarista jugoistočne Evrope (ASEG - Assosiation of South-Eastern European Guitarists), u kojoj je i danas aktivan kao izvršni direktor.

U periodu od 1. januara 2012, do maja 2014. bio je direktor Jugokoncerta, najveće koncertne agencije za promociju klasične muzike u Srbiji.

Od 2006. godine je osnovao i do danas organizovao 17 izdanja Guitar Art Summer Festa u Starom gradu Herceg Novog u Crnoj Gori.

Pored Guitar Art Festivala, od 2012. se aktivno kroz projekat Kreativni kurs gitare u Beogradu bavi edukacijom široke populacije neprofesionalno opredeljenih ljubitelja gitare i muzike.

Uloživši sebe u dugotrajne projekte Boško Radojković je postigao izvanredne rezultate, započeo i realizovao najrazličitije ideje u oblasti gitare i tako potvrdio svoju upornost i vrhunski profesionalizam kao gitarista, pedagog i organizator.