Prijavnica za Masterclass / Jury Class

8.-10. ožujka 2024., Samobor, Hrvatska

 

 

Sva mjesta za aktivno sudjelovanje na masterclassima su popunjena.
Prijava za pasivno sudjelovanje je i dalje moguća.
Ukoliko želite biti uvršteni na listu čekanja za aktivno sudjelovanje na masterclassima, prijavite se kao pasivni sudionik, uplatite kotizaciju te u napomenama istaknite da želite biti uvršteni na listu čekanja.

Prijave za aktivno i pasivno sudjelovanje na jury class-u su i dalje otvorene.

Prijavnica za MASTERCLASS / Jury class
*U napomenama navedite ime člana ocjenjivačkog suda s kojim želite imati sat.
Suglasan/-na sam da se moji osobni podaci obrade za potrebe prijave na seminar.