Prijave za natjecanje završile su 23. veljače 2024.